NayeGhalam | پایگاه خبری تحلیلی نای قلم ارومیه

اخبار گفتگو و گزارش اخبار گفتگو و گزارش اخبار گفتگو و گزارش اخبار گفتگو و گزارش اخبار گفتگو و گزارش اخبار گفتگو و گزارش اخبار گفتگو و گزارش اخبار گفتگو و گزارش اخبار گفتگو و گزارش اخبار گفتگو و گزارش اخبار گفتگو و گزارش اخبار گفتگو و گزارش اخبار گفتگو و گزارش اخبار گفتگو و گزارش اخبار گفتگو و گزارش اخبار گفتگو و گزارش اخبار گفتگو و گزارش اخبار گفتگو و گزارش اخبار گفتگو و گزارش اخبار گفتگو و گزارش اخبار گفتگو و گزارش اخبار گفتگو و گزارش اخبار گفتگو و گزارش اخبار گفتگو و گزارش اخبار گفتگو و گزارش اخبار گفتگو و گزارش اخبار گفتگو و گزارش اخبار گفتگو و گزارش اخبار گفتگو و گزارش اخبار گفتگو و گزارش اخبار گفتگو و گزارش اخبار گفتگو و گزارش اخبار گفتگو و گزارش اخبار گفتگو و گزارش اخبار گفتگو و گزارش اخبار گفتگو و گزارش اخبار گفتگو و گزارش اخبار گفتگو و گزارش اخبار گفتگو و گزارش اخبار گفتگو و گزارش اخبار گفتگو و گزارش اخبار گفتگو و گزارش اخبار گفتگو و گزارش اخبار گفتگو و گزارش اخبار گفتگو و گزارش اخبار گفتگو و گزارش اخبار گفتگو و گزارش اخبار گفتگو و گزارش اخبار گفتگو و گزارش اخبار گفتگو و گزارش اخبار گفتگو و گزارش اخبار گفتگو و گزارش اخبار گفتگو و گزارش اخبار گفتگو و گزارش اخبار گفتگو و گزارش اخبار گفتگو و گزارش اخبار گفتگو و گزارش اخبار گفتگو و گزارش اخبار گفتگو و گزارش اخبار گفتگو و گزارش اخبار گفتگو و گزارش اخبار گفتگو و گزارش اخبار گفتگو و گزارش اخبار گفتگو و گزارش اخبار گفتگو و گزارش اخبار گفتگو و گزارش اخبار گفتگو و گزارش اخبار گفتگو و گزارش اخبار گفتگو و گزارش اخبار گفتگو و گزارش اخبار گفتگو و گزارش اخبار گفتگو و گزارش اخبار گفتگو و گزارش اخبار گفتگو و گزارش اخبار گفتگو و گزارش اخبار گفتگو و گزارش اخبار گفتگو و گزارش اخبار گفتگو و گزارش اخبار گفتگو و گزارش اخبار گفتگو و گزارش اخبار گفتگو و گزارش اخبار گفتگو و گزارش اخبار گفتگو و گزارش اخبار گفتگو و گزارش اخبار گفتگو و گزارش اخبار گفتگو و گزارش اخبار گفتگو و گزارش اخبار گفتگو و گزارش اخبار گفتگو و گزارش اخبار گفتگو و گزارش اخبار گفتگو و گزارش اخبار گفتگو و گزارش اخبار گفتگو و گزارش اخبار گفتگو و گزارش اخبار گفتگو و گزارش
شغل آبا و اجدادی‌مان از بین رفته است
10:41 | 1402/08/30
پای صحبت‌های اهالی آق‌دره از ناکامی روزگار؛

شغل آبا و اجدادی‌مان از بین رفته است

کارگران و اهالی آق‌دره از مشکلات خود در ماه‌ها و سال‌های اخیر می گویند؛ حرف‌هایی که نشان از ناامیدی و استیصال داشت و گواهی می‌داد که این مردمانِ محروم سهمی از معدن طلای آق& .... ادامه خبر

تنِ آق‌دره همچنان می‌لرزد
16:03 | 1402/08/16
گزارش؛

تنِ آق‌دره همچنان می‌لرزد

نسرین هزاره مقدم/ اینجا تمام زندگی می‌لرزد؛ دیوارها ترک برداشته‌اند؛ هر موج انفجار جدید، سقف و دیوارهای کاهگلی و روستایی را می‌لرزاند؛ طلا، سنگ .... ادامه خبر

پویش مردمی و ملی «نه به ته سیگار»
16:13 | 1402/07/26
به همت بانوی زنوزی در حال اجرا است؛

پویش مردمی و ملی «نه به ته سیگار»

متولد دهه‌ سی در زنوز آذربایجان است و چون کبوتری سبکبال، آزاد و رها از منیت‌ها و قیودات زائد مادی .

.... ادامه خبر

1 بعدی