NayeGhalam | پایگاه خبری تحلیلی نای قلم ارومیه

NayeGhalam | پایگاه خبری تحلیلی نای قلم ارومیه

کلنگ احداث پایگاه فوریت‌های پزشکی در ارومیه زده شد

تاریخ انتشار: 20:32 | 1401/06/29

احداث پایگاه فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شماره 9 شهری در ارومیه در دو طبقه با دو کد فعال با زیربنای 280 مترمربع و با اعتبار 30 میلیارد ریال آغاز شد.