1399/04/01

مجوز 71 مولد احداث نيروگاه خورشيدي در آذربايجان غربي صادر شد

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق آذربايجان غربي گفت: براي احداث 71 نيروگاه خورشيدي مجوز به ظرفيت نامي 515 كيلووات صادر شده است.

به گزارش نای قلم، اكبر حسن بكلو در گفتگویی اظهار کرد: در حال حاضر 21 مشترك داراي مولد خورشيدي فعال است.

وی افزود: ميزان ظرفيت وصل به شبكه مولدهاي خورشيدي مختص مشتركان 133 كيلووات است.

حسن بكلو ادامه داد: همچنين چهار مشترك اداري داراي مولد خورشيدي در آذربايجان غربي وجود دارد كه ظرفيت وصل شده و آماده وصل به شبكه مولدهاي خورشيدي مختص اين مشتركان 467 كيلووات است.

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان گفت: مجموع ظرفيت مولد خورشيدي وصل شده و آماده وصل به شبكه 600 كيلووات است.

حسن بكلو با اشاره به تدوين طرح هايي براي مشتركان خانگي براي احداث نيروگاه خورشيدي، ادامه داد: شركت توزيع برق، انرژي توليدي مشتركان احداث كننده نيروگاه خورشيدي را خريداري مي كند.

وي گفت: افرادي كه انشعاب برق دارند مي توانند به اندازه دو برابر انشعاب خود تا سقف 100 كيلووات نسبت به نصب سيستم خورشيدي اقدام كنند.

100 درصد جمعيت شهري و 99.7 درصد جمعيت روستايي آذربايجان غربي از نعمت برق برخوردار هستند، يك هزار و 280 مگاوات برق نيز سالانه در استان توليد و حداكثر يك هزار و 100 مگاوات آن در سال مصرف مي شود.

الگوي مصرف براي مشتركان خانگي استان هاي غير گرمسيري 300 كيلووات در ماه هاي خرداد تا شهريور است كه بيش از اين مقدار مشترك پرمصرف خواهد بود.

انتهای پیام/دانلود فایل word