1400/04/28

فعالیت سیاسی در جهان سوم هزینه دارد

یک فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: فعالیت سیاسی در جهان سوم هزینه دارد بسیاری از اصلاح طلبان حاضر به پرداخت هزینه نبودند.

به گزارش نای قلم به نقل از برنا، محمود علیزاده طباطبایی، در رابطه با خطرات کاهش سرمایه اجتماعی اصلاح طلبان برای این جریان سیاسی، اظهار کرد: شورای نگهبان به اصلاح طلبان دست رد زده نه جامعه. بدنه جامعه می دانست که اصلاح طلبی به ناچار در انتخابات شرکت می کند و از این افراد حمایت می کند و این ها نمایندگان جریان اصلاح طلب نیستند.

به گزارش برنا، او افزود: اگر انتخابات به صورت آزاد برگزار شود و نمایندگان واقعی اصلاح طلبان بتوانند در آن شرکت کنند می‌بینیم که مردم هنوز به اصلاحات اقبال دارند.

علیزاده طباطبایی خاطرنشان کرد: فعالیت سیاسی در جهان سوم هزینه دارد بسیاری از اصلاح طلبان حاضر به پرداخت هزینه نبودند.

او با انتقاد از برخی روش های فعالیت سیاسی اصلاحات در سال‌های اخیر گفت: نقد من به اصلاح‌طلبان این است که آماده پرداخت هزینه نبودند و برای این کار توجیه داشتند و می گفتند نظام که مال ما است ما جزو نظام هستیم و نباید ما در زندان باشیم، ما باید بیرون باشیم.

این چهره سیاسی اصلاح طلب تاکید کرد: به هر جهت جریان مقابل با ابزارهایی که در دست داشت، طی سال های اخیر علیه اصلاح‌طلبان تبلیغ کرد و اصلاح طلبان تریبونی نداشتند که حرفشان را بزنند؛ روزنامه هایی بودند که در سانسور شدید قرار داشتند به این علت اصلاح طلبان نتوانستند در انتخابات مجلس و شورا کاندیدا خود را درست به مردم بشناسانند و عرضه کنند.

او در رابطه با وظیفه اصلاحات در سال های پیش رو که در قدرت نقش ندارند، ادامه داد: اصلاح‌طلبان باید بیشترین تلاش را برای روشنگری داشته باشند‌.

طباطبایی با بیان اینکه اصلاحات سازمانی برای جریان اصلاح طلبی ضرورت دارد، اذعان کرد: از نظر سازمانی باید به آموزش و سازماندهی توجه کنند چون فرصت این کارها را نداشتند، شورای نگهبان دو طیف اصلی اصلاح طلب را به طور غیر قانونی منحل کردند درحالیکه این جرم سیاسی بود و باید در دادگاه سیاسی رسیدگی می شد. اصلاح طلبان فرصتی نداشتند و باید از فرصت پیش آمده استفاده کنند و نیرویشان را بازیابی کنند و در فرصت باقیمانده برای انتخابات مجلس آماده شوند.

او با مخالفت با این فرضیه که برخی سرنوشت اصلاحات و نهضت آزادی را یکسان می دانند تصریح کرد: نظام به طور کلی با نهضت آزادی برخورد کرد و آنها را کنار گذاشت ولی اصلاح‌طلبان به این مرحله نرسیده اند و هنوز در درون نظام هستند.

او در پایان گفت: عدم حضور مردم و عدم مشارکت و مشارکت زیر ۳۰ درصد در شهرهای بزرگ خطری برای نظام است نه خطری برای اصلاح طلبان و اصلاح‌طلبان نیز جزوی از نظام هستند.

کد خبرنگار: 983127

انتهای پیام/دانلود فایل word