1398/11/28

اشتباه نکنید؛ احزاب لیست دادند نه جریان اصلاحات

رويکرد اصلاح‌طلبان و شوراي عالي سياستگذاري به عنوان نهاد عالي تصميم‌ساز و تصميم‌گير در اين جريان نسبت به انتخابات و انتشار ليست روشن و شفاف بيان شد و اکنون نيز اگر احزابي از اصلاح‌طلبان ليست‌هايي منتشر مي‌کنند بر اساس مصوبه شوراي عالي با نام حزبي خود يا ائتلاف چند حزب است که با نام ليست احزاب شناخته مي‌شود. اما اعتراض و انتقاد اصلاح‌طلبان نسبت به رد صلاحيت‌هاي صورت گرفته از اين طيف سياسي به قوت خود باقي است. لذا اگر امروز ليستي از سوي جريان اصلاحات بيرون مي‌آيد آنطور که جريان رقيب مي‌پندارد نه به منزله فريب جامعه يا تاکتيکي براي تدوين ليست اجماعي که به منزله حضور در انتخابات است و الا رويکرد اصلاح‌طلبان نسبت به انتخابات پيش رو تغييري نکرده است.

*اصلاح‌طلبان و بررسي صلاحيت‌ها

رد صلاحيت واژه آشنايي براي اکثر اصلاح‌طلبان است و آنها بسيار پيش از اين در مجالس گذشته با طعم آن آشنا شده‌اند. به جرات مي‌توان گفت که اصلاح‌طلبان پس از مجلس ششم تاکنون نتوانستند آنطور که بايد و شايد ليستي با حضور کانديداهاي شاخص و هويت اصلاح‌طلبي براي انتخابات مجلس ارائه کنند. مجلس هفتم و هشتم اصلاح‌طلبان با حدود 10 چهره شاخص ليست انتخاباتي خود را بستند و ساير ليست را افراد کمتر شناخته شده تشکيل مي‌دادند. انتخابات مجلس نهم به دليل وقايع آن سال‌ها و اتفاقات پس از آن براي اصلاح‌طلبان بر کناره رفتن بود و لذا مبادرت به انتشار ليست نکردند. هر چند که با اين احوال نفراتي چند از اصلاح‌طلبان مثل مصطفي کواکبيان، عليرضا محجوب، سهيلا جلودارزاده و مسعود پزشکيان مستقلا به مجلس راه يافتند. اما در مجلس دهم که اصلاح‌طلبان درصدد حضوري پر قدرت در انتخابات بودند بازهم شاهد عدم تاييد صلاحيت چهره‌هاي شاخص اصلاح‌طلب بوديم. چنانکه به گفته خود فعالان سياسي اصلاح‌طلب در آن دوره با نفرات درجه 2 و درجه 3 ليست اصلاح‌طلبان بسته شد. ليست اميدي که با ائتلاف با اعتدالگرايان و اصولگرايان معتدل تشکيل شد و خاطرات خوشي را براي اصلاح‌طلبان و جامعه به ارمغان نياورد. از همين جهت بود که اصلاح‌طلبان با تجربه دوره‌هاي گذشته عزمشان بر اين بود که در اين دوره صرفا به ارائه ليست اصلاح‌طلبانه همت بگمارند اما اين بارهم عدم تاييد صلاحيت‌ها از اين طيف سياسي باعث شد تا نه تنها چهره‌هاي شاخص و ژنرال‌هاي اصلاح‌طلب بلکه بسياري از آنهايي که در حال حاضر نماينده هستند نيز تاييد صلاحيت نشوند تا شوراي عالي اصلاح‌طلبان عطاي انتشار ليست در انتخابات پيش رو را به لقايش ببخشد. برآيند مجالس گذشته اين نتيجه را به‌دست مي‌دهد که عدم تاييد صلاحيت‌ها همواره بر اردوگاه اصلاح‌طلبان سايه انداخته و آنها را از مشارکت حداکثري و رقابتي محروم کرده است. لذا اگر چند چهره اصلاح‌طلب تحت عنوان يک ليست در انتخابات شرکت مي‌کنند جريانات مقابل نبايد آن را مشارکت جريان اصلاحات بدانند چون مواضع جريان اصلاحات نسبت به حضور در انتخابات مشخص و اعلام شده است.

*برداشت غلط جريان رقيب

آخرين بيانيه انتخاباتي شوراي عالي سياستگذاري جبهه اصلاح‌طلبان مبني بر عدم ارائه ليست در تهران و شهرستان‌ها حجت را بر تمام احزاب و گروه‌هاي اصلاح‌طلب و حاميان اين جريان سياسي تمام کرد تا ديگر کسي منتظر ارائه ليست واحد از سوي شوراي عالي نباشد اما در عين حال اين شورا دست احزاب را براي فعاليت انتخاباتي و ارائه ليست بازگذاشته است. چنانکه طي چند روز گذشته شاهد انتشار ليست‌هايي از سوي حزب کارگزاران سازندگي تحت عنوان ياران هاشمي و 8حزب اصلاح‌طلب تحت عنوان ائتلاف براي مردم بوديم. لازم به ذکر است که ليست‌هاي منتشر شده پس از دخل و تصرف‌هاي بسيار صورت گرفته و شايد اگر فرايند بررسي صلاحيت‌ها چنين نتيجه‌اي براي اصلاح‌طلبان نداشت، اکنون 90 درصد اين ليست‌ها با تغييراتي مواجه بود. اين در حالي است که برخي رسانه‌هاي جريان مقابل ارائه اين ليست‌ها از سوي اصلاح‌طلبان را مدعايي بر غلط بودن اعتراضات آنها به بررسي صلاحيت‌ها مي‌دانند و معتقدند که اگر همه اصلاح‌طلبان رد صلاحيت مي‌شدند امروز احزاب اصلاح‌طلب ليستي براي ارائه به مردم نداشتند. چنانکه خبرگزاري فارس در گزارشي اين چنين مي‌آورد: «هرچند برخي گمانه‌زني‌ها ارائه اين دو ليست را تاکتيک اصلاح‌طلبان براي رسيدن به ليستي واحد قلمداد مي‌کنند، ولي حاکي از اين هستند که در تمام مدتي که جناح اصلاح‌طلب به شوراي نگهبان و نظارت استصوابي حمله مي‌کرد، آنها در حال تدوين ليست‌ها و البته استراتژي انتخاباتي خود بودند». اين در حالي است که نگاهي به هر دو ليست ارائه شده ازسوي احزاب اصلاح‌طلب نشان مي‌دهد که اصلاح‌طلبان در حداقلي‌ترين شکل ممکن مبادرت به انتشار ليست کرده‌اند و اصلا فرد شاخصي باقي نمانده بوده که بخواهند به تدوين ليست بپردازند. اسماعيل گرامي مقدم چندي پيش در اين خصوص به «آرمان ملي» گفت: «ما اساسا امکان ارائه ليست نداريم. اينکه عده‌اي از نامزدها را پيدا کنيم و بدون اينکه اصلاح‌طلب باشند در ليست بگذاريم و حمايت کنيم عقيده و انديشه اصلاح‌طلبي نيست». مهم‌تر از آن ليست‌هاي منتشره مورد اجماع مجموعه جريان اصلاحات نيست و ضمن اينکه انتقاداتي را بر خود وارد مي‌بيند صرفا ليست مورد اجماع برخي احزاب اصلاح‌طلب است و نمي‌توان آن را دليلي بر حضور فعال جريان اصلاحات در انتخابات و ارائه ليست قلمداد کرد.

حميد شجاعي

انتهای پیام/دانلود فایل word