1399/03/23

اتمام سامانه فاضلاب ماکو نیازمند تامین اعتبار است

سرپرست معاونت بهره برداری و توسعه فاضلاب شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی گفت: تداوم اجرای عملیات احداث سامانه فاضلاب و تصفیه خانه ماکو، نیازمند تامین و تخصیص اعتبارت مورد نیاز است.

به گزارش نای قلم، فرهاد کافی مولا در گفتگویی با اعلام اینکه پیش بینی شده بود، سامانه جمع آوری و دفع فاضلاب ماکو تا سال 1400 و با 500 میلیارد ریال اعتبار، اجرا و به اتمام برسد، اظهار کرد: به دلیل وضعیت اقتصادی و محدودیت منابع اعتباری، از میزان اعتبار پش بینی شده، تنها 170 میلیارد ریال تخصیص یافته است.

وی گفت: با اعتبار تخصیص یافته، تاکنون 25 درصد از شبکه جمع آوری و 47 درصد از تصفیه خانه فاضلاب ماکو اجرا شده است.

وی افزود: در حال حاضر برای اتمام و بهره برداری از این سامانه، یک هزار و 400 میلیارد ریال مورد نیاز است که این رقم نیز برای دو سال آینده پیش بینی شده است.

سرپرست معاونت بهره برداری و توسعه فاضلاب شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی با تاکید بر لزوم مشارکت منطقه آزاد ماکو و برنامه و بوجه استان در مشارکت برای ادامه عمیات اجرایی این پروژه، اظهار کرد: شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی آمادگی دارد با تامین اعتبار مورد نیاز این پروژه از محل منابع داخلی شرکت،   با همکاری و مشارکت سازمان منطقه آزاد ماکو و همچنین سازمان برنامه و بودجه استان برای تامین متناسب اعتبارات مورد نیاز، عملیات اجرایی سامانه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب ماکو، از سر گرفته شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو نیز اجرای سامانه فاضلاب را از مطالبات جدی مردم منطقه برشمرد و بر همکاری این سازمان با شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی در تامین اعتبارات مورد نیاز تاکید کرد. 

محمدرضا عبدالرحیمی افزود: براساس توافق صورت گرفته مابین سازمان منطقه آزاد ماکو، وزارت نیرو و مقامات استانی، مقرر گردیده تا منطقه آزاد ماکو متناسب با توان مالی خود، در اجرای سامانه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب ماکو مشارکت و همکاری داشته باشد.

انتهای پیام/دانلود فایل word