1398/07/14

بیش از 83 میلیارد ریال به دانشگاه های علوم پزشکی ارومیه و خوی پرداخت شد

83 میلیارد و 350 میلیون ریال به دانشگاه های علوم پزشکی ارومیه و خوی پرداخت شد.

به گزارش نای قلم، اعتبارات تخصیص یافته به اداره کل بیمه سلامت آذربایجان غربی از بابت ماه های تیر و مرداد سال جاری بوده که به شبکه های بهداشت و درمان شهرستان های استان تخصیص یافته است .

این اعتبارات که از سرفصل خدمات پرسنلی سطح یک صندوق بیمه سلامت روستائیان، عشایر و ساکنان شهرهای زیر 20 هزار نفر است براساس تعداد جمعیت تحت پوشش بین دو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان تقسیم شده است .

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی با توجه به اینکه تنها شامل شبکه بهداشت و درمان شهرستان خوی است بر اساس تعداد بیمه شدگان تحت پوشش مشمول مبلغ 10 میلیارد و 120 میلیون ریال شد که به حساب آن دانشگاه واریز شد .

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه که شامل شبکه های بهداشت و درمان کلیه شهرستان های استان به جز شهرستان خوی است در مجموع بر اساس تعداد بیمه شدگان تحت پوشش مشمول مبلغ 73 میلیارد و 230 میلیون میشود که به حساب این دانشگاه واریز شد.

لازم بذکر است که از مبلغ یاد شده اخیر بیشترین مبلغ بر اساس جمعیت بیمه شده روستائیان، عشایر و ساکنین شهرهای زیر 20 هزار نفر به شبکه بهداشت و درمان ارومیه به مبلغ 20 میلیارد و 50 میلیون ریال تخصیص یافته و کمترین مبلغ بر همین اساس به شهرستان چایپاره به مبلغ یک میلیارد و 508 میلیون ریال اختصاص داده شد.

انتهای پیام/دانلود فایل word