گزارش و گفتگو
۱۳۹۹/۰۵/۲۶          جامعه به شفافیت و اعتماد اجتماعی نیاز داد

یک جامعه شناس گفت: جامعه امروز به شفافیت و اعتماد فراگیر اجتماعی در مواجهه با فراگیری کرونا نیاز دارد.

به گزارش نای قلم، اسماعیل حسام مقدم در گفتگویی اظهار کرد: جامعه ایران به دلیل کاهش بسیار گسترده سرمایه اجتماعی و افزایش بی اعتمادی، به گونه ای ساختارهای حمایتگر اجتماعی را ناتوان و غیرموثر نموده و ازهمین رو در تغییرات پرشتاب زمانه، اقشار فقیر و کم درآمد به شدت آسیب می بینند. کرونا یکی از آن رخدادهایی است که بیشتر از آنکه وجه بهداشتی و درمانی داشته باشد، تبعات و پیامدهای اجتماعی به همراه آورده است.

وی افزود: جامعه مدرن در حال تجربه کردن رخدادی است که دیگر نمی توان به همان مختصات پیش از آن بازگشت، آنگونه که هیچگاه این امکان برای جامعه جهانی پیش نیامد که به قبل از یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ برگردد. ما درحال ورود به برهوتی از واقعیت های اجتماعی برهنه و محض هستیم. کرونا، جامعه انسانی را به معنای واقعی با ناتوانی و کوچک شماری انسان مدرن مواجه کرده و از همین رو همه آن رویاهای بزرگ توسعه و پیشرفت انسان، با کوچکترین موجودی به باد رفته است.

این جامعه شناس ادامه داد: حجم عظیم بیکارشدگان و فقرا در مواجهه با کرونا، می تواند سیستم و ساختار اجتماعی را به کلی از معنا تهی سازد؛ چرا که جامعه باید بتواند به رنج ها و سختی های مردمانش پایان دهد و التیامی بر زخمهای آنان باشد. این کارکرد ذاتی در جامعه ایران به کلی به فراموشی سپرده شده است.

حسام مقدم با اشاره به نقش رسانه ها و نهادهای مدنی در گسترش شفافیت و لزوم ترمیم انسجام اجتماعی از هم گسیخته و پرهیز از تقلیل مسائل مهم به موارد نخ‌نما شده اضافه کرد: هر بی تفاوتی و کوچک انگاری، به نابودی انسان های رنج دیده و فراموش شده منجر می شود.

وی تصریح کرد: وقتی به جامعه بشری و مواجهه آن با رخداد کرونا می اندیشم، به "بی چیزی" تمام عیار انسان در زمانه هیاهو و غوغا بیشتر پی می برم.

انتهای پیام/


برای دسترسی به آرشیو بخش گفتگو و گزارش اینجا کلیک کنید
 
درباره ما تماس با ما
طراحی و اجرا