کیوسک
۱۳۹۹/۰۶/۲۴          معلمان بازنشسته مشمول رتبه‌بندی نمی‌شوند

وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که بازنشستگان فرهنگی مشمول رتبه‌بندی نمی‌شوند.

به گزارش ایلنا، در پاسخ وزارت آموزش و پرورش آمده است: نظام رتبه‌بندی معلمان به استناد تکلیف قانونی جزء 2 بند الف ماده (63) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه تهیه شده است و مطابق ماده(3) مصوبه شماره 118501/ت55724 به تاریخ 98.9.17 هیئت محترم وزیران، نظام رتبه‌بندی معلمان از تاریخ 98.7.1 صرفا برای مشمولین طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان (آموزگار، دبیر، هنرآموز، مربی امورتربیتی، مشاور واحد آموزشی، مراقب سلامت، مدیر و معاون واحدهای آموزشی وتربیتی) به شرط اشتغال تمام وقت در واحدهای آموزشی و همچنین مشمولان بخشنامه شماره 230/اد به تاریخ 58.2.6 که به استناد مصوبه به تاریخ 58.9.17 شورای انقلاب در مشاغل اداری شاغلمی باشند (به شرط اشتغال در واحدهای آموزشی از تاریخ 99.7.1 اجرا و احکام ایشان نیز صادر شده است و بازنشستگان قبل از تاریخ 98.7.1 مشمول مزایای مذکور نمی‌شوند.

بدیهی است هرگونه اقدام خارج از مفاد مصوبه مذکور موردایراد مراجع نظارتی واقع خواهد شد.

انتهای پیام/


برای دسترسی به آرشیو بخش کیوسک اینجا کلیک کنید
 
درباره ما تماس با ما
طراحی و اجرا