یادداشت
۱۳۹۹/۰۵/۲۰          آزادی توام با نظارت؛ بنیاد عمل خلاقانه

دکتر اقبال قاسمی پویا/ پیش از شروع سال تحصیلی جدید که هنوز مشخص نیست به چه  شکل و صورتی خواهد بود لازم است مسوولان و دست اندرکاران نظری بیندازند به تجربه های کشورهای دیگر که به برخی از آن ها در این گروه و گروه های دیگر اشاره شده است. این تجربه ها گرچه نو هستند اما بی گمان ساعت ها بر روی آن ها فکر شده و گاهی هم آزموده شده اند .

متاسفانه در طول سال های گذشته تجربه نشان داده است مسوولان ما یا به این تجربه ها توجهی نکرده اند یا با بی رغبتی به آن ها نگریسته یا اصلا کل مطالب را بایکوت کرده اند.

کرونا و پسا کرونا یک امر جهانی است. امروز لازم است در هر زمینه از تجربه جهانیان آموخت. هر کس از این تجربه ها نیاموزد بی گمان در آتش جهل خود خواهد سوخت.

کشور خود ما هم چند ماهی آموزش پساکرونایی را تجربه کرده و نقدها شنیده است؛ اگر به این انتقادها و پیشنهاد توجهی نکند بی گمان نه تنها مسائل و مشکلات مطرح شده حل نخواهد شد بلکه مشکلات و مسائل جدیدی بر آن ها افزوده خواهد شد که طبق معمول به مسائل مزمن آموزش و پرورش این دفعه مسائل آموزش پسا کرونایی دچار خواهیم شد .

مسوولان ما باید بپذیرند که امور آموزش با نگاه و اندیشه پیشاکرونایی که بسیار هم نگاه و اندیشه کج و معوجی بود دیگر اداره نمی شود. اصل تغییر را باید سرلوحه کارهای خود قرار دهند، تا دیر نشده مدیرانی بر سر کارها بگمارند که دارای بینش نو و علمی و توانا برای حل مشکلات پیش آمده باشند .

مدیرانی باشند دارای اندیشه مشارکت جویانه و مورد اعتماد؛ متاسفانه اعتماد به مدیران میان مردم در سطح بسیار نازلی قرار دارد .

آزادی عمل و دوری از رفتارهای خودمدارانه ضد تغییر، نوآوری و خلاقیت است. امروز که هر دقیقه اتقاق پیش بینی نشده ای در جامعه و مدرسه ها رخ می نماید مدیرانی می توانند از عهده حل یا کاهش مشکلات برآیند که آزادی عمل داشته باشند. اگر مدیری برای آب خوردنش هم از بالا دستی  اجازه بگیرد بدون شک از عهده انجام امور ساده مدرسه هم  بر نخواهد آمد، چه رسد به مسائل مهم و پیش بینی نشده .

 

مدیران پسا کرونا باید مدیرانی باشند جسور و نو جوی نه محافظه کار و سست کردار. بی‌اعتمادی در سراسر دستگاه آموزش و پرورش حاکم است. ما چندصد هزار دانش آموز را به مدیر می سپاریم اما اجازه فروش قراضه های انبار شده در اتاق ها یا گوشه ای از حیاط مدرسه را هم به وی نمی دهیم . این عدم اعتماد، ضد نوآوری و خلاقیت در کارهاست .

آزادی توام با نظارت بنیاد عمل خلاقانه است که از مدارس ما غائبند. در آموزش پسا کرونا بیش از هر زمان دیگر به آزادی عمل مدیران و معلمان و والدین و دانش اموزان نیازمند است چون کارها به صورت طبیعی و به روال پیشین پیش نمی رود و از این روی هر لحظه اقدام های نو ضرورت پیدا می کند .

 نکته دیگر مشارکت والدین و اهل محل در امور مدرسه است. بدون مشارکت مردم در امور آموزش فرزندان خود کار آموزش و پرورش پیش نخواهد رفت. در پسا کرونا خرد جمعی باید بر نظرهای خودمدارانه و یکه تازی ارجحیت خواهد داشت. اصول و مبانی دیگری هم هست که باید پیش از بازگشایی و حین تحصیل باید در نظر گرفت که بماند برای پست های دیگر.

انتهای پیام/


برای دسترسی به آرشیو بخش یادداشت اینجا کلیک کنید
 
درباره ما تماس با ما
طراحی و اجرا