یادداشت
۱۴۰۱/۰۲/۲۱          نقش خیرین مدرسه‌ساز در توسعه

بی‌گمان آنجا که تزکیه و تعلیم وظیفه پیامبر اسلام شناخته شده است، پیروان او نیز باید بدین اخلاق متخلق شوند. حال ممکن است که تعدادی با فرا گرفتن علم و هنر و تعلیم دادن معلمی شوند که در یک بازه زمانی بسیار مهم از زندگی انسان به کار تعلیم و تربیت اشتغال یابند و یا اینکه گروهی از مردمان با اهتمام به تامین امکانات فیزیکی و به نوعی سخت افزاری این کار، دست معلمان را در ارائه هر چه بهتر علوم و فنون باز بگذارند و یا فضایی را فراهم نمایند که در آن به بهترین نحوی مسئله تربیت نسل های آینده محقق شود .

خیر مدرسه ساز خود به همتی دست می زند که او را در زمره یاران و همراهان راهی و یا تحقق وظیفه ای می کند که آن را نبی گرامی اسلام کدگذاری کرده است و بر این همراهی و همسویی باید افتخار نمایند زیرا که پول به عنوان معیار توان تغییر و بهبود، آنجایی به کار می آید و می تواند مایه تمیز انسان ها شود که برای فراهم آوردن امکان بهبود در زندگی عموم مردم به کار گرفته شود و از این روست که در فرهنگ فلکولوریک ما گفته می شود که خیر باید به عمل خود افتخار کند زیرا که هر پولی امکان ندارد که برای کار خیری مورد مصرف بیابد.

اما اگر از تعاریف بگذریم و بخواهیم که به چرایی اهمیت کار خیر بپردازیم باید در ابتدا به این نکته اذعان بکنیم که محدودیت و به نوعی محرومیت در هر جامعه ای چهره بنمایند به خودی خود آثاری را بر آن جامعه مترتب می دارند که از جمله آنها می توان به :

1- ناشناخته ماندن استعدادها

2- ناخشنودی خداوند از بی عدالتی و تبعیض

3- ناامنی و شیوع بزه وخلاف

4- پایین آمدن نرخ تولید و سهم از اقتصاد ملی و جهانی

5رشد نامتقارن که موجب می شود تا عده ای روز به روز فقیرتر و محروم تر شوند و از این روی مناطقی نتوانند با مناطق دیگری به رقابت بپردازند که اگر بخواهیم همه این عوارض را در یک جا جمع کنیم و یا یکی از عوارض را مادر همه عارضه ها معرفی کنیم بی گمان می توان به بند اول این دسته بندی اشاره کرد و اعلان نمود که در جامعه ای که به دلیل توزیع نامتوازن امکانات مردمی نتوانند خود را اثبات کنند و یا دانش و مهارت لازمه پیشرفت را تنها از محل ناشناخته ماندن استعدادها و تربیت نشدن برای همسویی با پیشرفت ها به دست آورند؛

الف - فقر و محرومیت موجب نارضایتی و خشم خداوند می شود .

ب- تفاوت های در نرخ دست یابی، نزاع هایی را ایجاد می کند که راه توسعه را می بندد.

ج- پایین آمدن حضور و مشارکت در تولید موقعیت و بهبود وضعیت باعث می شود تا خام فروشی منابع و عدم توسعه یافتگی نیروی انسانی عقب ماندگی را عمیق تر کند .

از سوی دیگر باید به خاطر داشت که در شرایط حاضر که دولت به عنوان مامور توزیع عادلانه امکانات و فراهم آوردن فرصت مناسب توان آن را ندارد که به همه جا و همه مطالبات بپردازد کمک های خیرین می تواند فرایند مورد اشاره را ممکن نماید و این اجازه را به عموم مردم مخصوصا در سنین مربوط به تحصیل با فراغ بال به علم و فن آموزی اشتغال ورزند هر چند که در گذشته ها یعنی آن زمان ها که دولت هم توان توسعه فضاها و امکانات آموزشی را داشته باز خیرین گوشه بزرگی از کار ها را بر می داشتند تا سرعت توسعه در این مرزو بوم افزایش متناسب با سرعت جهانی بیابد و از این روی- همیشه جامعه ما- خود را وام دار خیرین گرانقدر دانسته و برای همت بزرگی که به کار می برند سر تعظیم در مقابلشان فرود می آورد.

حسین صالحی

انتهای پیام/

ارسال نظرات


 
برای دسترسی به آرشیو بخش یادداشت اینجا کلیک کنید
 
درباره ما تماس با ما
طراحی و اجرا